iphone orten imei software spia android senza root klavye ve mouse kaydedici controllare traffico dati iphone 6 mobile fish


Kezdőlap arrow Közlemény
Közlemény
2009. január 9.

A HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft.
átalakulásáról

(szétválásáról, különválásáról)


A HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft., székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 62/1. sz., cégjegyzékszáma 04-09-001676, adószáma: 10273537-2-04) tagjai a 2008. november 03. napján megtartott taggyűlésen döntöttek a társaság átalakulásáról, melynek módja szétválás (különválás) és a  2009. január 8. napján megtartott taggyűlésen elfogadták az átalakulással kapcsolatos okiratokat.
A szétválás módja különválás.

A különválás eredményeképpen a HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és jogutódként két egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság jön létre.

A szétválás (különválás) folytán létrejön a:
PNEU-HYPER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a 
HYDRO-HYPER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.


A különváló társaságok a HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft. jogutódai.
Az alapító okiratok aláírásának napja 2009. január 8.
Az átalakulás napja 2009. március 31.

A különváló társaságok főbb adatai:

Az átalakulás folytán megszűnő társaság legfontosabb adatai:

A társaság cégneve: HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft
A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 62/1. sz.
A társaság cégjegyzékszáma 04-09-001676
Törzstőkéje 3.000.000.-ft azaz Hárommillió forint, amely 1.270.000.-ft készpénzből és 230.000.-ft apportból és 1.500.000.-ft tőkésített törzstőkén felüli vagyonból áll.
A társaság tagjai:
Dubravcsik István László (született 1949. 07. 16. anyja neve Flender Judit 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/2. szám alatti lakos)
Bartolák János (született 1950. 05. 14. anyja neve Hir Piroska 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/1. szám alatti lakos)
A társaság alapító okiratának kelte: 1989. 11. 16.
A társaság vezető tisztségviselője: Dubravcsik István László ügyvezető és Bartolák János ügyvezető.
A társaság fő tevékenysége 33.20. 08 Ipari Gép, berendezés üzembe helyezése
A társaság cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Az átalakulás (különválás) folytán létrejövő jogutód társaságok legfontosabb adatai:

1. A társaság cégneve: PNEU-HYPER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Pneu- Hyper Kft.
Székhelye 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/1. szám
Törzstőkéje 1.500.000.-ft azaz Egymillió-ötszázezer forint pénzbetét
A társaság tagja Bartolák János
A társaság fő tevékenysége: 33.20 08 Ipari Gép, berendezés üzembe helyezése
Az alapító okirat kelte 2009. január. 8.
A társaság vezető tisztségviselője: Bartolák János  ügyvezető
A társaság cégformája Korlátolt Felelősségű Társaság (egyszemélyes)
Az alapító okirat aláírásának napja 2009. január 8.

2. A társaság cégneve: HYDRO-HYPER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Hydro-Hyper Kft.
Székhelye 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/1. szám
Törzstőkéje 1.500.000.-ft azaz Egymillió-ötszázezer forint pénzbetét
A társaság tagja Dubravcsik István László
A társaság fő tevékenysége: 33.20 08 Ipari Gép, berendezés üzembe helyezése
Az alapító okirat kelte 2009. január. 8.
A társaság vezető tisztségviselője: Dubravcsik István László ügyvezető
A társaság cégformája Korlátolt Felelősségű Társaság (egyszemélyes)
Az alapító okirat aláírásának napja 2009. január 8.


Az átalakuló és létrejövő (különváló) gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai:

HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ KFT. különválás előtti (záró):

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZET (ZÁRÓ)
2008.10.31. Fordulónappal
 adatok Eft-ban
 adatok Eft-ban
Eszközök (Aktívák)
Könyv szerinti érték
Források (Passzívák)Könyv szerinti érték
A. Befektetett eszközök
63 358 
D. Saját tőke
95 659
I. INMATERÁLIS ESZKÖZÖK  I. JEGYZETT TŐKE
 3 000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 63 358 
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
 
B. Forgóeszközök
 47 028 
III. TŐKETARTALÉK
 
I. KÉSZLETEK 14 045 
IV. EREDMÉNYTARTALÉK89 575
II. KÖVETELÉSEK12 078 
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 3 084
III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
IV. PÉNZESZKÖZÖK
 20 905 
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 
C. Aktív időbeli elhatározások
 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
 
  VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
 
  E. Céltartalékok
 
  F. Kötelezettségek
14 545
  I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
 
  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
6 524
  III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
8 021


G. Passzív időbeli elhatárolás
 182
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
110 386 
FORRÁSOK ÖSSZESEN
 110 386


PNEU-HYPER KFT. különválást követő (nyitó):

Különválással létrejövő Pneu-Hyper Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE (NYITÓ)

 adatok Eft-ban
 adatok Eft-ban
Eszközök (Aktívák)
Könyv szerinti érték
Források (Passzívák)Könyv szerinti érték
A. Befektetett eszközök
33 500 
D. Saját tőke
47 830
I. INMATERÁLIS ESZKÖZÖK  I. JEGYZETT TŐKE
1 500
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 33 500 
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
 
B. Forgóeszközök
21 693 
III. TŐKETARTALÉK
 
I. KÉSZLETEK5 341 
IV. EREDMÉNYTARTALÉK44 788
II. KÖVETELÉSEK7 428 
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
1 542
III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
IV. PÉNZESZKÖZÖK
8 924 
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 
C. Aktív időbeli elhatározások
 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
 
  VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
 
  E. Céltartalékok
 
  F. Kötelezettségek
7 272
  I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
 
  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3 314
  III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3 958


G. Passzív időbeli elhatárolás
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
55 193 
FORRÁSOK ÖSSZESEN
55 193

HYDRO-HYPER KFT. különválást követő (nyitó):

Különválással létrejövő Hydro-Hyper Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE (NYITÓ)

 adatok Eft-ban
 adatok Eft-ban
Eszközök (Aktívák)
Könyv szerinti érték
Források (Passzívák)Könyv szerinti érték
A. Befektetett eszközök
29 858 
D. Saját tőke
47 829
I. INMATERÁLIS ESZKÖZÖK  I. JEGYZETT TŐKE
1 500
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
29 858 
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
 
B. Forgóeszközök
25 335 
III. TŐKETARTALÉK
 
I. KÉSZLETEK8 704 
IV. EREDMÉNYTARTALÉK44 787
II. KÖVETELÉSEK4 650 
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
1 542
III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
IV. PÉNZESZKÖZÖK
11 981 
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 
C. Aktív időbeli elhatározások
 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
 
  VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
 
  E. Céltartalékok
 
  F. Kötelezettségek
7 273
  I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
 
  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3 210
  III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
4 063


G. Passzív időbeli elhatárolás
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
55 193 
FORRÁSOK ÖSSZESEN
55 193


A szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései (vagyonmegosztás aránya)

A HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft. szétválás (különválás) előtt megillető jogainak és az őt terhelő kötelezettségek a létrejövő Pneu-Hyper Kft. és a Hydro-Hyper Kft. társaságok között:

Pneu-Hyper Kft  50%
Hydro-Hyper Kft  50%

Az átalakuló HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft. tulajdonát képezi a békéscsabai belterületi 2715 helyrajzi számú 1196 négyzetméter területű üzem és lakóház elnevezésű ingatlanból 20800/26500-ad ingatlan rész, mely természetben 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/1 szám alatt fekszik.

Az átalakulás folytán ezen ingatlan ½- ed része a Hydro-Hyper Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonát képezi, míg ½ -ed része a Pneu-Hyper Szolgáltató és Kereskedelmi Kft tulajdonát képezi.

Az átalakuló HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft tulajdonát képezi a Volvo KSD-514 forgalmi rendszámú XC90 D5 típusú valamint a Volvo KGW-888 forgalmi rendszámú S80 D5 típusú személygépkocsi.

Az átalakulás folytán a Hydro-Hyper Kft tulajdonát képezi a KGW-888 forgalmi rendszámú személygépkocsi, a Pneu-Hyper Kft. tulajdonát képezi a KSD-514 forgalmi rendszámú személygépkocsi.

A hitelezők a kiválással és a vagyonmegosztással kapcsolatban részletes információkat a HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft székhelyén, Dubravcsik István László és Bartolák János ügyvetőtől kaphatnak.
Az átalakulással érintett társaságok felhívják a hitelezők figyelmét az alábbiakra:
Az átalakulás az átalakuló gazdasági társaságokkal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései az átalakulással hozott döntés társaság honlapján történő közzétételét (2009. január 9.) napját megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági  társaságtól 2009. január 16. napját követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.

A hitelezők a hirdetményi határidő alatt a HYPER AUTOMATIKA SZERVIZ Kft székhelyén 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 62/1. alatt Dubravcsik István László  és Bartolák János ügyvezetőtől kaphatnak tájékoztatást a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről.

Jelen HYPER AUTOMATIKA Kft. szétválásával kapcsolatos közlemény a társaság  honlapján történő megjelenésének napja 2009. január 9.
Jelen közleményt a társaság első alkalommal a honlapján történő megjelenésének napján, 2009. január 9-án, a második alkalommal 2009. január 16. napján az elektronikus elérhetőséggel rendelkező hitelezőinek közvetlenül is megküldi.
Ezzel az elektronikus elérhetőséggel rendelkező hitelezőit a közzétételről elektronikus úton tájékoztatja.

Békéscsaba, 2009. január 9.

 Dubravcsik István László
Bartolák János
ügyvezető
ügyvezető

 

 
  
Copyright  ©  2000-2009 Hydro-Hyper Kft.powered by wilcon
Informl - Folyamatosan bvl informcis bzis